Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Od kilku lat stopniowo, ale systematycznie pojawiają się nowe rozwiązania prawno-finansowe, mające na celu pomoc dla osób wychowujących dzieci. Tak zwana polityka prorodzinna prowadzona przez rząd zmierza do zwiększenia liczby urodzeń w związku z postępującym kryzysem demograficznym.

Najnowszym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest płatny, 52-tygodniowy urlop rodzicielski, dzięki któremu rodzice będą mogli pozostawać z dzieckiem przez cały rok w domu. Składa się on z trzech części: 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego (z czego 14 zarezerwowane jest wyłącznie dla matki), 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka urlop ulega wydłużeniu. Można go wykorzystać w całości lub w częściach, jednak nie więcej niż trzech. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości składek wpływających do ZUS, a więc i od naszych zarobków. Przez pierwsze 26 tygodni wypłacany jest zasiłek w wysokości 100% wymiaru, przez kolejne w wysokości 60%. Wnioskując z góry o roczny urlop, można zaznaczyć stawkę 80%. Prawo do zasiłku przysługuje nie tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę, lecz także wszystkim odprowadzającym do ZUS składkę na ubezpieczenie chorobowe, a zatem zatrudnionym na umowę zlecenie bądź prowadzącym działalność gospodarczą.

Z kolei urlop wychowawczy to trwający maksymalnie 3 lata urlop bezpłatny udzielany w celu osobistej opieki nad dzieckiem do lat 4. Może otrzymać go pracownik zatrudniony co najmniej przez okres 6 miesięcy, przy czym liczą się też poprzednie okresy zatrudnienia. W trakcie urlopu wychowawczego można podjąć zatrudnienie i uzyskane w ten sposób dochody nie są limitowane, jednak praca zarobkowa nie może utrudniać opieki nad dzieckiem, w przeciwnym razie urlopowanemu pracownikowi grożą konsekwencje.