Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Tracąc zatrudnienie, pierwszym miejscem, do którego się kierujemy, jest urząd pracy. Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna nie zawsze jednak niesie ze sobą możliwość otrzymania zasiłku.

Podstawowym warunkiem, jaki musimy spełnić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, jest przepracowanie minimum roku w ciągu ostatnich 18 miesięcy, z zatrudnieniem na umowę o pracę i minimalnym dochodem na poziomie najniższej krajowej. Jeżeli zaś osoba bezrobotna ubiegająca się świadczenie była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, zasiłek będzie się jej należał tylko wtedy, gdy odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które prowadziły firmę i opłacały składki ZUS, po czym zamknęły działalność. Warunkiem jest tutaj uiszczanie pełnych składek ZUS przez okres co najmniej roku przez ostatnie 18 miesięcy.

Finalna wysokość zasiłku dla bezrobotnych może być różna - wszystko zależy od tego, ile lat przepracowaliśmy. Istotne znaczenie mają również inne okresy, które można zaliczyć do czasu warunkującego nabycie prawa do zasiłku. Należy do nich m.in. służba wojskowa czy urlop wychowawczy. Jeśli okres uprawniający do zasiłku wynosi do 5 lat, otrzymamy tzw. zasiłek obniżony (80%), od 5 do 20 lat - zasiłek podstawowy (100%), zaś powyżej 20 lat dostaniemy zasiłek podwyższony (120%). W roku 2014 zasiłek podstawowy wynosił 711 zł netto przez pierwsze trzy miesiące oraz 568 zł netto przez kolejne miesiące.