Działalność gospodarcza a sanepid - przepisy

Działalność gospodarcza a sanepid - przepisy

Założenie własnej działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach w Polsce, w dużej mierze ogranicza się wyłącznie do złożenia formularza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kiedy jednak przedsiębiorca musi zgłosić swoją firmę do SANEPID-u?

Czym jest SANEPID?

SANEPID to Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która kontroluje czystość i jakość sprzedawanych produktów, a jednocześnie zapewnia higieniczne warunki w restauracjach i wszelkich miejscach, w których zasadniczo należy zadbać w najwyższej mierze o higienę i czystość. Przedsiębiorcy prowadzący między innymi działalność gastronomiczną i producenci żywności mają obowiązek zgłoszenia swojej działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Kiedy zgłoszenie jest konieczne?

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia wyłącznie w momencie, gdy zamierza w swojej działalności zatrudniać pracowników. Zgłoszenie jest konieczne w odniesieniu do przedsiębiorstw wykonujących działalność usługową związaną z żywieniem i produkcją czy też z dostarczaniem żywności. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłaszają swoją działalność:

  • zakłady pracy zatrudniające pracowników,
  • obiekty sezonowe, np. ogródki piwne,
  • punkty gastronomiczne,
  • restauracje,
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  • kawiarnie, puby, bary,
  • gabinety lekarskie,
  • ośrodki SPA,
  • apteki,
  • stołówki.

 

Do SANEPID-u nie zgłasza się jednoosobowej działalności gospodarczej czy działalności, w której przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w ramach której przedsiębiorca będzie angażował do pracy pracowników. Dokonuje się go w formie pisemnej lub elektronicznie, składając odpowiedni formularz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. W zgłoszeniu podaje się miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, jej zakres oraz rodzaj. Jeśli w toku wykonywania działalności gospodarczej dojdzie do zmiany siedziby firmy czy innych, zgłoszonych do SANEPID-u czynników, należy zaktualizować swoje dane, bowiem w przeciwnym wypadku Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny.