Sprawa o ustalenie ojcostwa i alimenty – co warto wiedzieć?

Sprawa o ustalenie ojcostwa i alimenty – co warto wiedzieć?

Każde dziecko ma rodziców - matkę, która jest wpisana w dokumentach dziecka od chwili narodzin w szpitalu oraz ojca, który zostanie przez nią wskazany i który uzna swoje ojcostwo. Można dokonać sądownego ustalenia ojcostwa. Na czym to polega?

Uznanie ojcostwa

Najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że uznanie ojcostwa jest oświadczeniem składanym przez mężczyznę przed sądem opiekuńczym lub urzędem stanu cywilnego, że dana osoba jest jego dzieckiem. Aby ojciec rzeczywiście figurował w dokumentach dziecka, ojcostwo musi zostać potwierdzone oświadczeniem złożonym przez matkę dziecka.

Istnieje możliwość założenia sprawy w sądzie o ustalenie ojcostwa. Powodem w sprawie może być dziecko, matka lub domniemany ojciec dziecka. W prawie opiekuńczym istnieje domniemanie, że kto obcował z matką dziecka w okresie czasu pomiędzy trzechsetnym i osiemdziesiątym pierwszym dniem przed jego urodzeniem się, jest jego ojcem. Można obalić takie stwierdzenie, jeśli wykaże się, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Dowodem w sprawach o ustalenie ojcostwa może być dowód z badań DNA dziecka i domniemanego ojca.

 

Ustalenie prawa do alimentów

W parze ze sprawą o ustalenie ojcostwa może iść również żądanie świadczeń alimentacyjnych od domniemanego ojca dziecka. Jest on bowiem zobowiązany do współuczestnictwa w wydatkach na dziecko w okresie ciąży i porodu, a także podczas życia dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że ojciec niebędący mężem matki ma obowiązek przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Dodatkowo, jeśli ojcostwo mężczyzny jest uwiarygodnione, matka może zażądać, aby wyłożył on jeszcze przed urodzeniem się dziecka odpowiednią sumę pieniędzy z przeznaczeniem na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca.