Rozwód bez orzekania o winie - zasady

Rozwód bez orzekania o winie - zasady

Na mocy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sądy rodzinne orzekają rozwody. Można między innymi wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jakie zasady znajdują przy tym zastosowanie?

Wina za rozpad małżeństwa

Orzeczenie o winie męża lub żony podczas rozprawy rozwodowej w sądzie ma wpływ nie tylko na kształt wyroku sądowego, ale równocześnie decyduje o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi współmałżonkami. Jedynie na wniosek małżonków, w którym wyrażają oni obopólną zgodę, sąd może nie orzekać o winie za rozpad małżeństwa.

Wyłączna wina jednego z małżonków powoduje, że drugi może domagać się od niego alimentów dla siebie, a nie tylko na rzecz dzieci. Dzieje się tak dlatego, że małżonek ponoszący winę za rozkład pożycia automatycznie nabywa obowiązku alimentacyjnego względem małżonka niewinnego oraz w stosunku do małżonka, który również ponosi winę za rozkład pożycia, jeżeli znajduje się w niedostatku. Obowiązek ten wygasa, jeśli rozwiedziony małżonek zawrze nowy związek małżeński.
 

Małżonkowie po rozwodzie bez winy

Winy za rozpad małżeństwa nie można przypisać, jeśli obiektywnie rzecz ujmując nie da się stwierdzić, że jedno lub drugie ze współmałżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia. Podstawą do tego, aby sąd nie przypisał winy za rozwód do jednego z małżonków może być:

  • choroba psychiczna małżonka,
  • odmienność postaw życiowych i celów,
  • niezgodność charakterów.

 

Sąd nie orzeka o winie na zgodny wniosek małżonków, który w trakcie rozprawy sądowej może zostać podtrzymany lub cofnięty przez jedno z małżonków. Brak owego wniosku oraz niezaistnienie żadnych z powyższych sytuacji, w których sąd nie ma możliwości wskazać winnego rozkładu pożycia małżeńskiego spowoduje, że sąd w wyroku rozwodowym wskaże, czy i które z małżonków jest winne zaistniałej sytuacji.

Potocznie, rozwód bez orzekania o winie nazywany jest także rozwodem za porozumieniem stron. Można w ten sposób określić zgodną wolę małżonków w kwestii zakończenia przed sądem ich związku małżeńskiego bez obarczania winą za rozpad małżeństwa jednego z nich.