Jak uchylić mandat karny?

Jak uchylić mandat karny?

Zgodnie z Prawem Karnym i Prawem Wykroczeń mandat karny to dokument, z którego wynikają sankcje za czyn zabroniony. Jest wiele rodzajów mandatów, a najpopularniejszy to gotówkowy. Mandat może być nałożony tylko i wyłącznie za czyn zabroniony będący wykroczeniem

Powstaje jednak pytanie, czy w sytuacji gdy rejestrator jazdy wykrył, że przekroczyliśmy prędkość i otrzymaliśmy mandat gotówkowy i przyjęliśmy go, musimy go bezwzględnie zapłacić? Odpowiedź brzmi, nie.

Przyjmując dokument od funkcjonariusza teoretycznie przyznajemy się do winy, ale w terminie 7 dni od daty jego wystawienia możemy zmienić zdanie i starać się o jego uchylenie w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca popełnienia czynu. Uchylenia nie należy mylić z anulowaniem, bowiem instytucja anulowania nie istnieje. Wystawiony zatem mandat można jedynie uchylić. Uchylenie może mieć miejsce tylko, w sytuacji, gdy został on nałożony za czyn niebędący wykroczeniem. Złożenie do sądu wniosku powoduje, że nie musimy płacić wymierzonej na nas kary pieniężnej do czasu wydania wyroku. Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku, nie będziemy musieli płacić wcale, ale jeśli uzna naszą winę, musimy liczyć się z tym, że orzeczona grzywna może być wyższa. 

Musimy więc udowodnić, że nie popełniliśmy wykroczenia. Coraz częściej organy wymiaru sprawiedliwości podważają wiarygodność urządzeń, którymi dokonuje się pomiarów prędkości, dlatego może być to skuteczną podstawą do uchylenia nałożonej na nas kary.

Ponadto funkcjonariusz powinien poinformować nas o tym, że możemy mandatu nie przyjąć. Wtedy sprawa powinna być przekazana w ciągu 7 dni do sądu. Jeśli policjant tego nie uczyni, powinniśmy natychmiast złożyć zawiadomienie do prokuratury o niedopełnienie przez niego obowiązków służbowych.

Z powyższego widzimy, że mandat karny nie jest końcem świata. Prawidłowo umotywowany wniosek może uwolnić nas od kłopotu. Zachęcamy jednak kierowców do ostrożnej jazdy, wtedy na pewno nie zostaniemy ukarani.