Zasady zliczania czasu pracy

Zasady zliczania czasu pracy

Ustalanie czasu pracy i jego rozliczanie należy do kompetencji pracodawcy. Przy wykonywaniu tych obowiązków powinien on przede wszystkim korzystać z rozporządzeń ministerialnych oraz rozdziału 6 Kodeksu Pracy, w którym określono przede wszystkim normy dotyczące czasu pracy.

 Do najważniejszych z nich należą:

  • niemożność przekroczenia progu 150 godzin nadliczbowych rocznie

  • zachowanie stosownej przerwy w ciągu doby na odpoczynek dla pracownika

Podstawy zliczania czasu pracy

Aby pracodawca był w stanie właściwie obliczyć czas pracy pracowników powinien w pierwszej kolejności właściwie i na piśmie oczywiście określić wymiar czasu pracy. Co oznacza, że powinien on znaleźć swoje wyraźnie odzwierciedlenie w umowie.

Pracodawca powinien też z góry określić i przestrzegać pod tym względem przepisów prawa dotyczących:

  • okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego

  • ograniczeń w zakresie pracy w porze nocnej i zasady jej rekompensowania,

  • zasad rekompensowania pracy w dni wolne od pracy

  • dopuszczalności i zasad rekompensowania pracy w niedziele i święta.

Najczęściej praktykowany system rejestracji czasu pracy (np. kontrola czasu pracy Roger czy ControlSYS) uwzględnia dokonywanie tego co 4 tygodnie czyli mniej więcej w cyklu comiesięcznym. Od tej zasady zachodzić mogą odstępstwa. Aby móc wydłużyć ten okres pracodawca musi to uzasadnić. Takie uzasadnienie powinno mieć swe podwaliny w nietypowych warunkach organizacyjnych lub technicznych związanych ze świadczeniem danej pracy. Przykładowo w branżach takich jak rolnictwo czy hodowla, a także ochrona mienia prawo dopuszcza zastosowanie 6 miesięcznego okresu rozliczeń. Może on zostać wydłużony nawet do jednego roku. Jednak bezwzględnie należy pamiętać o tym, że 12 miesięcy to nieprzekraczalna górna granica dla takiego okresu rozliczeń.

Pracownik wedle postanowień Kodeksu Pracy nie może odmówić pracodawcy świadczenia pracy w tzw. „nadgodzinach”. Jednak pracodawca jest zobowiązany skrupulatnie wziąć je rejestrować i podliczyć w ramach rozliczania czasu pracy. I na podstawie tego wypłacić należne wynagrodzenie lub stosowny ekwiwalent, przykładowo w formie udzielenia dnia wolnego.

Za brak lub niewłaściwe prowadzenie rejestracji czasu pracy bez uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa pracodawcy grozi grzywna.