Kary za nieprawidłowe rozliczanie kierowców

Kary za nieprawidłowe rozliczanie kierowców

Właściciele firm zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa. Muszą prowadzić odpowiednią dokumentację i należycie rozliczać się z urzędami oraz zatrudnionymi w swoim przedsiębiorstwie pracownikami.

Obowiązki firm transportowych

Poza ogólnymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania działalności gospodarczej (w tym prowadzenia dokumentacji) na firmach transportowych spoczywa wiele dodatkowych obowiązków. Po pierwsze, tabor samochodowy musi być sprawny, posiadać zaświadczenia o przeprowadzonych przeglądach i ubezpieczenia. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą mandaty.

Przepisy dokładnie określają wymagane kwalifikacje i uprawnienia kierowców. Na pracodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zaświadczających posiadane kompetencje kierowcy.

Kierowca zatrudniony przez firmę transportową zobowiązany jest przestrzegać przepisów o: ruchu drogowym, czasie pracy kierowcy oraz jej ewidencjonowania. Naruszenie tych uregulowań grozi mandatami nakładanymi przez policję lub ITD. Zwłaszcza te wlepiane przez ITD są szczególnie dotkliwe. Np. przekroczenie czasu pracy dla kierowcy oznacza mandat, ale dla firmy jest podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Wszelkie próby manipulowania zapisem tachografów mogą skończyć się nałożeniem kary w wysokości 10 tys. zł.

Zobacz również, jakie kary grożą za niedostosowanie się do najnowszej ustawy Loi Macron, dotyczącej świadczenia usług transportowych na terenie Francji.

 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Firmy transportowe bardzo często narażone są na wysokie kary finansowe, przede wszystkim za naruszanie przepisów o czasie pracy kierowców. I nie ma co ukrywać, że robią to świadomie w celu zwiększenia zysków. W takich przypadkach ITD i PIP są bezlitosne. Kary mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy zł. Jeszcze wyższe kary (nawet do 500 tys. euro) mogą zostać nałożone za naruszenie obowiązującej w Niemczech ustawy MiLog. Firmy, które nieprawidłowo prowadzą ewidencję i niewłaściwie rozliczają kierowców, poddawane są ocenie, która może zakończyć się odebraniem licencji transportowej.

Większość firm narażona jest na kary z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów (regulacje prawne często się zmieniają). Bezpiecznym rozwiązaniem chroniącym przed karami administracyjnymi jest zlecenie rozliczania kierowców i prowadzenia dokumentacji firmom zewnętrznym, które specjalizują się w świadczeniu tego typu usług.

Zobacz również: elektryczne wózki widłowe dla firm www.dunpol.com.pl - wynajem długoterminowy, sprzedaż, naprawa oraz kompleksowy serwis.