Warunki uzyskania koncesji na alkohol

Warunki uzyskania koncesji na alkohol

Punkty gastronomiczne, puby, sklepy monopolowe i spożywcze – w każdym z tych miejsc sprzedaż alkoholu odgrywa dużą rolę. Początkujący przedsiębiorcy, którzy myślą o otwarciu tego rodzaju lokalu, muszą liczyć się z koniecznością uzyskania koncesji na alkohol.

Nie ulega wątpliwości, że na sprzedaży alkoholu można zarobić. Bez względu na to, czy chcemy sprzedawać go w sklepie, restauracji czy pubie, potrzebujemy stosownego zezwolenia. Możemy uzyskać je od władzy lokalnej, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Co należy zrobić, aby otrzymać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? W pierwszej kolejności powinniśmy zaopatrzyć się w dedykowany formularz, który można dostać w urzędzie gminy lub pobrać z internetu. Wniosek oczywiście należy wypełnić, umieszczając w nim wszystkie informacje na temat prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. W formularzu znajdują się rubryki dotyczące rodzaju alkoholu, który chcemy sprzedawać. Zaznaczamy, czy chcemy sprzedawać tylko napoje niskoprocentowe (w tym głównie piwo), czy również napoje o średniej zawartości alkoholu (np. wino), czy też napoje o wysokiej zawartości alkoholu (likiery, wódki). Wraz z wnioskiem będziemy musieli złożyć kilka innych dokumentów. Jednym z nich jest tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprzedawany alkoholu. Kolejny dokument to pozytywna decyzja Inspektora Sanitarnego, dotycząca spełnienia przez lokal wymogów sanitarnych. Musimy także przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać alkohol w lokalu będącym częścią budynku mieszkalnego, muszą przedłożyć również zgodę od właściciela lub zarządcy budynku.