Nie spłaciłeś pożyczki? Co ci grozi?

Nie spłaciłeś pożyczki? Co ci grozi?

Konsekwencje niespłacenia kredytu w terminie określone są w umowie zawieranej z bankiem lub z firmą pożyczkową. Zazwyczaj opóźnienia w spłacie kredytu związane są z dodatkowymi kosztami, np. z podwyższeniem oprocentowania.

W takich przypadkach pożyczkodawca często dokonuje ponownej weryfikacji zdolności kredytowej i ma on prawo do wypowiedzenia umowy oraz zażądania natychmiastowej spłaty pożyczki. Jeśli zobowiązanie nie zostanie wówczas uregulowane, wszczyna się postępowanie windykacyjne.

 

Kary finansowe: monity, upomnienia telefoniczne

Wszystkie zobowiązania, w tym także pożyczki przez Internet, powinny być spłacane w terminie określonym w umowie. Jeśli kredytobiorca nie reguluje swoich należności, firmy pożyczkowe stosują kary finansowe i podwyższają oprocentowanie zobowiązania. Procedura ta rozpoczyna się już kilka dni po upływie terminu spłaty raty kredytu. Klientowi firmy pożyczkowej wysyła się monity (pisemne ponaglenia) w postaci e-maila lub wiadomości tekstowej SMS. Koszty tego typu przypomnień wahają się od 2 do nawet kilkudziesięciu złotych. Jeśli monity nie przynoszą wymiernych rezultatów, firmy pożyczkowe telefonują do pożyczkobiorcy na jego koszt.

 

Podwyższenie oprocentowania kredytu

Banki oraz prywatne firmy udzielające pożyczek często w ramach kary za zwlekanie ze spłacaniem rat kredytu podwyższają oprocentowanie zobowiązania. Maksymalna kwota odsetek nie może jednak przekroczyć 20% zaciągniętej pożyczki.    

 

Wpływ na ocenę zdolności kredytowej

Nieregulowanie zobowiązań w terminie ma wpływ na historię kredytową. Osoba, która nie ma zdolności kredytowej i w przeszłości zalegała ze spłatami pożyczek, może mieć trudności z: wynajmem mieszkania, założeniem firmy, usługami telekomunikacyjnymi i multimedialnymi. Taki kredytobiorca, bez względu na sytuację materialną, nie będzie mógł już zaciągnąć pożyczki, dopóki nie spłaci poprzedniej.

 

Postępowanie windykacyjne

Gdy ponaglenia nie przynoszą rezultatu, banki i firmy pożyczkowe kierują sprawę do windykacji, którą dzieli się na: polubowną i sądową. W pierwszym przypadku przedstawiciel firmy windykacyjnej kontaktuje się z pożyczkobiorcą i proponuje mu rozłożenie zobowiązania na raty. Przy czym do kwoty kredytu naliczane są dodatkowe opłaty za uruchomioną procedurę ściągania długu. Jeśli kredytobiorca nadal uchyla się od obowiązku spłaty, wówczas sprawę kieruje się do sądu. W takim przypadku wszczyna się postępowanie egzekucyjne, a odzyskaniem należności zajmuje się komornik sądowy. Może on zająć wynagrodzenie, środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym, mienie oraz nieruchomości.