Rozwód a separacja - różnice i podobieństwa

Rozwód a separacja - różnice i podobieństwa

W powszechnej świadomości są to słowa określające to samo albo bardzo podobne zjawisko, mające miejsce wówczas, gdy w małżeństwie dochodzi do zaniku więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy dwojgiem współmałżonków. Jakie są różnice i podobieństwa między rozwodem a separacją?

Separacja

Separacja jest stanem, kiedy między małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie musi on być trwały – wystarczy, że jest zupełny i dokonuje się na wszystkich frontach, zarówno w sferze uczuć, współżycia fizycznego, jak i wspólnego zajmowania się gospodarstwem domowym.

Separacje możemy podzielić na separację faktyczną i formalną. Pierwsza występuje wtedy, kiedy małżonkowie stwierdzają, że nie łączy ich nic poza aktem ślubu. Separacja formalna jest już instytucją prawną orzekaną przez sąd, który stwierdza zupełność rozkładu pożycia. Skutkiem separacji formalnej jest uchylenie wspólnoty majątkowej małżonków.

W wielu krajach Europy stan separacji jest obowiązkowy przed orzeczeniem rozwodu, ponieważ separacja, oprócz uregulowania kwestii prawnych, ma też na celu dać małżeństwu czas do namysłu.

 

Rozwód

W wielu krajach europejskich rozwód następuje dopiero po separacji, w Polsce nie ma takiego przepisu. Rozwód całkowicie rozwiązuje akt małżeństwa. Wniosek o rozwód może być złożony przez jednego lub oboje małżonków. Jest jedną z trzech form, obok owdowienia i unieważnienia małżeństwa, zakończenia małżeństwa.

Rozwody, najogólniej biorąc, dzielimy na dwa typy: z orzeczeniem o winie i za porozumieniem stron. Ta druga opcja jest rozwiązaniem szybszym, szczególnie jeżeli zależy nam na czasie lub mamy dzieci, których nie chcemy narażać na dodatkowy stres związany nieuchronnie z wizytami w sądzie. Nieoceniony będzie wtedy adwokat zajmujący się sprawami rodzinnymi, który pomoże nam wybrać najlepszą strategię działania. Rozwód, w którym jednego ze współmałżonków obarcza się winą za rozpad małżeństwa, bardzo często trwa długo, gdyż wina ta może być trudna do udowodnienia.

 

Najważniejsze różnice

Poniżej w sposób poglądowy przedstawiamy najważniejsze różnice zachodzące między separacją a rozwodem.

 

SEPARACJA

ROZWÓD

ponowne małżeństwo

Separacja nie daje prawa do ponownego zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ nie unieważnia aktualnego małżeństwa.

Daje możliwość zawarcia kolejnego małżeństwa.

nazwisko

Separacja nie daje możliwości do powrotu do swojego poprzedniego nazwiska.

Po otrzymaniu orzeczenia rozwodu możemy udać się do Urzędu w celu zmiany nazwiska.

koszty sądowego

100 zł (procedura separacji)

600zł (opłata stała)

okres postępowania sądowego

Przy zgodzie obojga małżonków separacja wymaga jednej tylko rozprawy.

Postepowanie rozwodowe trwa od kilka do nawet kilkunastu rozpraw, w zależności od stopnia trudności w udowodnieniu winy jednego z małżonków.

nieodwracalność działań

W trakcie separacji, zarówno faktycznej, jak i formalnej, zawsze jest możliwość pogodzenia się i powrotu do stanu przed separacją.

Rozwód jest nieodwracalną decyzją o zakończeniu małżeństwa.