Kiedy należą nam się alimenty?

Kiedy należą nam się alimenty?

Kwestie finansowe w rodzinie bardzo często są przedmiotem sporu. O tym, komu należą się alimenty i w jakich sytuacjach można się o nie ubiegać, przeczytasz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Najczęściej utożsamiane ze świadczeniem na rzecz dziecka, mogą być płacone również innym członkom rodziny.

„Alimenty to obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz tych osób z rodziny, które nie są w stanie utrzymać się same” -  taką definicję podaje Słownik Języka Polskiego PWN. Wynika z niej, że należą się one tym osobom, które potrzebują wsparcia finansowego i nie mogą utrzymać się samodzielnie.

 

Jeśli ubiegamy się o alimenty, zawsze powinniśmy zostać poinformowani przez adwokata, czym one właściwie są w kontekście prawa, co ułatwi nam zrozumienie całej procedury ich przyznawania. Takich właśnie informacji udziela m.in. Kancelaria Adwokacka kb-adwokaci.pl.

 

Kto może otrzymać alimenty i od kogo są one egzekwowane?

  • Alimenty najczęściej płacone są przez rodziców na rzecz dzieci, które jeszcze nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie wszystkich jego potrzeb, a mianowicie kosztów utrzymania i wychowania. Nie zawsze obowiązek płacenia alimentów przez rodziców kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Rodzice muszą utrzymywać swoje potomstwo do momentu, aż same nie będzie ono w stanie pokryć kosztów związanych ze swoim utrzymaniem.
  • Wszystkie osoby, które mają ograniczone prawo do alimentów. Do grupy tej zalicza się rodziców, dziadków, rodzeństwo, wnuki, ale też będące w stanie samodzielnie się utrzymać dzieci. Warunkiem otrzymania świadczenia jest potwierdzenie, że dane osoby znajdują się w niedostatku.
  • Matce dziecka niebędącej w związku małżeńskim z ojcem dziecka w okresie porodu.
  • Osobie przysposobionej, na rzecz której alimenty zobowiązana jest płacić osoba przysposabiająca.
  • Jednemu z małżonków w momencie, kiedy nie został on uznany za jedynego winnego rozwodu.

 

Poszukując specjalistów od prawa rodzinnego, warto jest skontaktować się z doświadczoną Kancelarią Adwokacką kb-adwokaci.pl. W sprawach alimentacyjnych ważne jest, aby uzyskać pomoc fachową, szybką i skuteczną, co pozwoli uniknąć długo trwającego postępowania.