Jak wyglądają szkolenia BHP i PPOŻ?

Jak wyglądają szkolenia BHP i PPOŻ?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to po prostu zbiór zasad, których powinno się przestrzegać dla zminimalizowania szkód powstałych przy danej działalności. BHP to bardzo szerokie pojęcie, w jego skład wchodzą elementy innych dziedzin, na przykład medycyny pracy.

Szkolenia BHP i PPOŻ powinien odbyć każdy pracownik. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia niepożądanych, szkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego sytuacji.

 

Szkolenia BHP i PPOŻ – jak wyglądają?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na etapie teoretycznym pracownik musi zapoznać się z kodeksem pracy i z ogólnymi zasadami BHP. Poszczególne szkolenia mogą się od siebie nieco różnić – uzależnione jest to od stanowiska zajmowanego przez daną osobę. Zawsze jednak pracownik powinien zostać poinformowany o ewentualnych zagrożeniach związanych ze swoją pracą. Powinien zostać również zaznajomiony z możliwymi sposobami radzenia sobie z tymi zagrożeniami. W przypadku szczególnie niebezpiecznych zawodów (dotyczy to zwłaszcza robotników pracujących na dużych wysokościach) pracownik musi przejść kurs instruktażowy, na którym wcześniej zobaczy, jak przeszkolona osoba wykonuje dane czynności na stanowisku pracy. Część teoretyczna szkoleń BHP i PPOŻ obejmuje przede wszystkim kurs udzielania pierwszej pomocy. W niektórych przypadkach w części praktycznej pracownik może być również poproszony o wykonanie określonych zadań, tak aby szkoleniowiec mógł ocenić, czy są one wykonywane prawidłowo.

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje zapoznanie pracownika z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Po przejściu szkolenia pracownik powinien: znać wyjścia ewakuacyjne, wiedzieć, gdzie znajdzie gaśnicę i jak się nią posłużyć w razie potrzeby, a także znać zagrożenia pożarowe wiążące się z podejmowaną pracą. Pracownik powinien także uzyskać wiedzę teoretyczną o tym, jak rozprzestrzeniają się pożary. Szkolenia BHP i PPOŻ powinny odnosić się do konkretnego miejsca pracy – jeśli osoba przeprowadzająca szkolenie mówi o pożarze, powinna wspomnieć o tym, jakie zagrożenia pożarowe występują w budynku, w którym przebywają pracownicy.

 

Jak często przeprowadzać szkolenia BHP i PPOŻ?

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń zależy od podejmowanego stanowiska. Przykładowo, pracownicy biurowi i administracyjni muszą odbywać szkolenia raz na sześć lat, projektanci i osoby pracujące przy konstrukcji maszyn – raz na pięć lat. Robotnicy muszą mieć szkolenia raz na trzy lata, a osoby, których życie w trakcie pracy jest szczególnie narażone – raz na rok. Standardowe szkolenie trwa od 8 do 16 h. Koszt przeprowadzenia szkolenia BHP i PPOŻ ponosi pracodawca. 

 

W jakiej formie przeprowadzane są szkolenia BHP i PPOŻ?

Istnieją 4 typy szkoleń zatwierdzonych przez Państwowy Instytut Pracy:

  1. Szkolenia w formie instruktażu: trwają minimalnie 2 godziny. Po przejściu instruktażu pracownik jest zaznajomiony z podstawowymi zasadami BHP i PPOŻ.
  2. Szkolenia w formie kursu: to szersze pojęcie, odnoszące się do wszystkich odbytych zajęć. Kurs trwa przynajmniej 15 godzin lekcyjnych.
  3. Szkolenia w formie seminarium: tego typu szkolenia nie powinny trwać mniej niż pięć godzin lekcyjnych.
  4. Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego: to aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kontaktu elektronicznego z prowadzącym.

 

Kto nie musi korzystać ze szkoleń BHP?

Zgodnie z prawem każdy pracownik powinien przejść szkolenie wstępne bezpieczeństwa i higieny pracy po zatrudnieniu na nowym stanowisku. Pracownicy muszą także zaliczać szkolenia okresowe raz na kilka lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nowo zatrudniona osoba w ciągu ostatniego roku przeszła szkolenie BHP na podobnym stanowisku, wtedy nie musi ponownie odbywać kursu.

 

Medycyna pracy

Oprócz szkolenia BHP i PPOŻ pracownik ma obowiązek wykonywać okresowe badania lekarskie. Kontrola stanu pacjenta obejmuje zarówno badania laboratoryjne (morfologia krwi, stężenie glukozy i cholesterolu, badanie moczu), jak i prywatne konsultacje lekarskie, których częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska. Przykładowo, osoby pracujące biurowo i przy komputerze powinny mieć wykonywane okresowe badania u okulisty, a pracujący głosem – u laryngologa. Ponadto wielu pracownikom zaleca się również wykonanie badania EKG i spirometrii.

Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP i PPOŻ  to ważny element zapobiegania wypadkom w pracy. Dzięki badaniom laboratoryjnym można stwierdzić, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne, ze względu na które pacjent nie może podjąć pracy na danym stanowisku. Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia przeciwpożarowe zwiększają świadomość pracy na danym stanowisku. Pracownik po odbyciu szkoleń zna zagrożenia i wie, jak należy się zachowywać, by ich uniknąć. Ponadto potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i zna zagrożenia przeciwpożarowe dotyczące miejsca jego pracy. Dodatkowo pracownik po szkoleniu posiada informacje o wszystkich wyjściach ewakuacyjnych, co jest ważne również dla zdrowia i bezpieczeństwa innych pracowników oraz osób postronnych.