Stała pomoc prawna dla firm – co powinieneś o niej wiedzieć?

Stała pomoc prawna dla firm – co powinieneś o niej wiedzieć?

Bez względu na profil działalności właściwie każde przedsiębiorstwo wymaga profesjonalnej obsługi prawnej. Duże i średnie firmy zatrudniają najczęściej adwokata lub cały sztab specjalistów. Niekiedy jednak nie ma takiej potrzeby. Wówczas rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być stała pomoc prawna.

Małe firmy oraz działalności jednoosobowe zazwyczaj odnotowują niewielkie – jednak w miarę regularne – zapotrzebowanie na usługi prawnicze. To właśnie one najczęściej decydują się na outsourcing. Pomoc prawna dla przedsiębiorców może mieć charakter jednorazowej porady lub stałej obsługi, w wymiarze czasowym dostosowanym do potrzeb klienta. Z reguły zamyka się ona w przedziale od kilku do kilkudziesięciu godzin w miesiącu. Jest to optymalne rozwiązanie, które pozwala na kompetentne rozstrzyganie bieżących problemów i sporów za stosunkowo niewielkie pieniądze.

 

Usługi świadczone w ramach stałej obsługi prawnej

Rola adwokata zwykle kojarzy się z reprezentowaniem jednej ze stron na rozprawie sądowej. Tak naprawdę jednak większość przedsiębiorstw wchodzi na drogę sądową w ostateczności, a obecność prawnika w firmie związana jest z szeregiem innych świadczonych przez kancelarię usług. 

Stała pomoc prawna dla firm najczęściej obejmuje: 

  • opiniowanie, negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, 
  • pełnienie obowiązków wobec urzędów i sądów, 
  • reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji publicznej i podatkowej, 
  • pomoc w zakładaniu spółki oraz przekształcaniu jej formy prawnej,
  • wykonywanie czynności w ramach prawa upadłościowego, 
  • windykację wierzytelności, 
  • udzielanie porad związanych z bieżącą działalnością firmy.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

Stała pomoc prawna, jaką świadczą kancelarie adwokackie, jest nieoceniona dla wizerunku i bezpieczeństwa firmy. Regularna obecność znawcy litery prawa umożliwia szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych, a także w dużej mierze zapobieganie im. Rozwiązanie to posiada również wiele zalet związanych z oszczędnością czasu i środków finansowych, a ponadto zaspokaja wszystkie potrzeby spółki. Przeważająca liczba kancelarii oferuje usługi kompleksowe i w pełni dopasowane do aktualnych potrzeb klienta. W związku z tym przedsiębiorca ma szansę skorzystać z pomocy w dowolnym momencie oraz zwiększyć lub zmniejszyć ilość godzin potrzebnych do bieżącej obsługi działalności. W ten sposób interesy firmy zabezpieczone są w odpowiedni sposób, bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby na pełen etat.