Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Popadłeś w kłopoty finansowe? Nie wiesz, jak pozbyć się długów? Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa poniżej, możesz ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej decydują się osoby, które z takich czy innych powodów nie są w stanie spłacić zaciągniętych w przeszłości zobowiązań. Przyczyny mogą być różne: nagłe kalectwo, ciężka choroba, utrata dotychczasowego źródła dochodów... Rezultat jest jeden: niewypłacalność. Jeśli zadłużenie opiewa na bardzo wysoką kwotę, wyniki postępowania komorniczego mogą nie usatysfakcjonować wierzycieli, a samego dłużnika pozbawić najpotrzebniejszych przedmiotów, a nawet dachu nad głową. Pewnym wyjściem jest wtedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ta możliwość nie jest jednak dostępna każdemu.


Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (tzn. nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców). Właściciele firm mają do dyspozycji inne środki zaradcze. Warunkiem uprawniającym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, którą definiuje się jako niemożność uregulowania swoich zobowiązań finansowych w okresie przekraczającym trzy miesiące. Co ważne, niewypłacalność owa nie może być spowodowana umyślną intencją ani rażącym niedbalstwem. W przeciwnym razie osoba taka nie może liczyć na przychylne rozpatrzenie ewentualnego wniosku przez sąd.


Co jeszcze powinieneś wiedzieć o warunkach uprawniających do złożenia wniosku?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać przez sędziego oddalony w sytuacji, gdy w ciągu dziesięciu lat poprzedzających moment złożenia wniosku:

  • umorzono całość lub część zobowiązań dłużnika w ramach innego postępowania upadłościowego,

  • sporządzony w ramach takiego postępowania plan spłaty wierzycieli uległ zmianie na ich niekorzyść z winy dłużnika,

  • postępowanie upadłościowe prowadzone w przeszłości zostało umorzone nie z inicjatywy dłużnika.

Sąd może również oddalić wniosek w sytuacji, gdy wyjdzie na jaw, że dłużnik podejmował czynności godzące w interesy wierzycieli, np. przekazał komuś z rodziny darowiznę, uszczuplając w ten sposób „masę upadłości”, czyli majątek dłużnika pozostający pod nadzorem i kontrolą powołanego przez sąd syndyka. Tego typu działania dyskredytują wiarygodność i rzetelność dłużnika i mogą wydatnie zaważyć na zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosku.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj: https://spiralazadluzenia.pl/.