Małżeństwo a prawo – regulacje na świecie

Małżeństwo a prawo – regulacje na świecie

Małżeństwo można rozpatrywać pod różnymi kątami. Jeśli będziemy je postrzegać jako instytucję, to stanowiłoby ono instytucję najmniejszą, ale zarazem najbardziej fundamentalną. Poznajmy kilka ciekawostek na temat regulacji prawnych dotyczących małżeństw w różnych zakątkach świata.

Pojęcie oraz klasyfikacja małżeństwa

Małżeństwo stanowiło pierwotnie związek polegający na relacji psychicznej i fizycznej, w tym seksualnej, pomiędzy kobietą a mężczyzną. Wraz z przemianami obyczajowymi małżeństwo zaczęło przybierać różne formy. Obecnie, aby wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem małżeństwa, trzeba najpierw dokonać jego klasyfikacji. Tak oto wyróżniamy po pierwsze: małżeństwa monogamiczne i poligamiczne; po drugie: heteroseksualne i homoseksualne. Małżeństwo monogamiczne to związek jednej osoby z drugą osobą, a małżeństwo poligamiczne to związek jednej osoby z kilkoma osobami. Istnieją też małżeństwa heteroseksualne, zawierane między kobietą a mężczyzną, oraz małżeństwa homoseksualne, zawierane między kobietą a kobietą lub mężczyzną a mężczyzną.

 

Małżeństwa monogamiczne

Małżeństwa monogamiczne można zawierać wszędzie. To związek psychiczny i fizyczny między dwoma osobami. W przypadku małżeństw heteroseksualnych, które można zawierać we wszystkich państwach, tyczy się to związku między jedną kobietą i jednym mężczyzną. W przypadku małżeństw homoseksualnych, które można zawierać tylko w niektórych państwach, tyczy się to związku między jedną kobietą i drugą kobietą lub jednym mężczyzną a drugim mężczyzną.

 

Małżeństwa poligamiczne

Małżeństwa poligamiczne można zawierać tylko w niektórych regionach. To związek psychiczny i fizyczny między kilkoma osobami. W przypadku małżeństw poligamicznych chodzi przede wszystkich o kulturę, w której ukształtowały się i żyją dane osoby.

 

Tęczowe małżeństwa

Ponieważ tęcza stanowi symbol środowisk homoseksualnych, ich małżeństwa określa się kolokwialnie jako tęczowe. O ile małżeństwa tradycyjne można zawrzeć wszędzie, o tyle małżeństwa tęczowe tylko w niektórych krajach, choć liczba tych krajów sukcesywnie i stale rośnie. W tej kwestii przoduje Europa i Ameryka, z kolei Azja i Afryka pozostają nieco z tyłu. Obecnie tego typu małżeństwa zawrzeć można w takich krajach jak: Holandia, Belgia, Hiszpania, Kanada, Południowa Afryka, Norwegia, Szwecja, niektóre gminy w Meksyku, Portugalia, Islandia, Argentyna, Dania, Brazylia, Francja, Urugwaj, Nowa Zelandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Luksemburg, Irlandia, Stany Zjednoczone, Grenlandia, Wyspy Owcze, Finlandia, Malta, Niemcy, Australia.

 

Małżeństwo niczym kapłaństwo – służba społeczna

W chrześcijaństwie małżeństwo traktuje się jako sakrament, czyli widoczny znak niewidocznej łaski. Katolicyzm uznaje siedem sakramentów, a małżeństwo i kapłaństwo traktuje jako sakramenty w służbie społecznej. Kapłani protestanccy i prawosławni mogą zawierać małżeństwa, z kolei katoliccy - nie, chyba że wcześniej zrzucą sutannę.

Źródło: Kancelaria EA