Kredyty frankowe – jak odzyskać swoje pieniądze?

Kredyty frankowe – jak odzyskać swoje pieniądze?

W sądach prowadzi się coraz więcej rozpraw dotyczących udzielanych przez banki kredytów frankowych. Czy można się przeciwstawić nieuczciwym działaniom instytucji finansowych?

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno na temat kredytów frankowych, cieszących się dużą popularnością ze względu na niskie oprocentowanie. Jak się jednak koniec końców okazało, wcale nie były one takie tanie. Przedstawiciele banków wprowadzali swoich klientów w błąd, udzielając im skąpych informacji albo też w ogóle niczego nie mówiąc o ryzyku walutowym, jakie wiązało się z zaciągnięciem takiego kredytu. W rezultacie setki kredytobiorców zbankrutowało.

 

Wziąłeś kredyt frankowy? Masz szansę odzyskać swoje pieniądze!

Ponieważ prawo unijne jasno określa, że należy klienta poinformować o ryzyku nieodłącznym od danego typu umowy kredytowej oraz o jego ekonomicznych konsekwencjach, dezinformacyjną praktykę polskich banków udzielających kredytów frankowych można zasadnie poczytywać za działanie nieuczciwe. Według postulatów Trybunału Sprawiedliwości UE każdy bank jest zobowiązany do klarownego i niebudzącego żadnych wątpliwości przedstawienia wszystkich następstw ekonomicznych zaciąganego zobowiązania. I tak np. Sąd Najwyższy Hiszpanii 15 listopada 2017 r. ogłosił, że cały mechanizm powiązania kredytu z walutą obcą jest niezgodny z etyką rynkową, jako że klienci nie otrzymują wyczerpującej informacji na temat ryzyka, jakie podejmują.

 

Polskie banki

Jeśli chodzi o działania polskich instytucji bankowych, należy dodatkowo zauważyć, że ich przedstawiciele celowo i umyślnie oszukiwali swoich klientów co do ryzyka związanego z kredytami frankowymi. Wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy zapewniali, że frank jest walutą stabilną; na poparcie swoich tez prezentowali potencjalnym kredytobiorcom dane unaoczniające kurs franka jedynie w krótkim okresie. Ponadto dawali do zrozumienia, że miesięczna rata waha się od 100 do 200 zł, nie ostrzegali jednak klientów przed tym, ze może ona z dnia na dzień wzrosnąć nawet o kilkaset tysięcy złotych.

 

Kredyty frankowe okazały się wielkim oszustwem. Jeśli jesteś jedną z osób poszkodowanych przez banki, możesz walczyć na drodze sądowej o utracone pieniądze. W tym celu warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej.