Kradzież – czyn, rodzaje, skutki prawne

Kradzież – czyn, rodzaje, skutki prawne

Kradzież to jedno z najpowszechniejszych przestępstw. Raz może być błaha, raz może być poważna. Przyjrzyjmy się, na czym polega czyn kradzieży, jakie są jej rodzaje oraz jakie skutki prawne pociąga za sobą.

Kradzież jako czyn zabroniony

Kradzież  to czyn zabroniony: przestępstwo lub wykroczenie. Zabór cudzej rzeczy celem przywłaszczenia jej sobie to po prostu złodziejstwo, za które przewiduje się egzekucje prawne – od grzywien, przez ograniczenie wolności, po pozbawienie wolności.

 

Kradzież

O kradzieży wspominają artykuł 278 kodeksu karnego oraz artykuł 119 kodeksu wykroczeń. W ich myśl kradzież stanowi zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Za kradzież uznaną jako wykroczenie grozi kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Za kradzież uznaną jako przestępstwo grozi natomiast od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

 

Przywłaszczenie

O przywłaszczeniu wspominają artykuł 284 kodeksu karnego oraz artykuł 119 kodeksu wykroczeń. W ich myśl przywłaszczenie stanowi zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy legalnym zdobyciu tej rzeczy, ale nielegalnym jej zatrzymaniu, jak chociażby podczas znalezienia. Za przywłaszczenie uznane jako wykroczenie grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Za przywłaszczenie uznane jako przestępstwo grozi natomiast kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

 

Kradzież z włamaniem

O kradzieży z włamaniem wspomina artykuł 279 kodeksu karnego. W myśl tego artykułu kradzież z włamaniem stanowi zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy jednoczesnym złamaniu zabezpieczeń strzegących tej rzeczy. Kradzież z włamaniem zawsze rozpatruje się jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat.

 

Kradzież rozbójnicza

O kradzieży rozbójniczej wspomina artykuł 281 kodeksu karnego. Kradzież rozbójnicza to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy jednoczesnym użyciu przemocy lub grożeniu użycia przemocy wobec prawowitego właściciela rzeczy. Kradzież rozbójnicza zawsze jest przestępstwem, za które grozi kara od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

 

Postępowanie karne wobec złodzieja

Procesy karne za kradzież wyglądają przeróżnie. Z jednej strony prokurator walczy o najwyższą karę, a z drugiej strony sędzia w toku procesu ustala wyrok. Opiera się go na kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń, ale też na wszelkich okolicznościach towarzyszących przestępstwu i dowodach, w zależności od których formułuje się wyrok. Tak czy inaczej, kradzież nie popłaca, a nawet jeśli, to nie na długo.

Źródło: http://kancelariaea.pl