Testament pisemny a testament ustny

Testament pisemny a testament ustny

Testament to dokument wskazujący na to, kto po kim i co dziedziczy. Można go sporządzić na wiele sposobów. Wyróżniamy: testament pisemny holograficzny, pisemny alograficzny, pisemny notarialny oraz ustny.

Testament

Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament, odczytuje się go i uprawomocnia lub nie. Testament to ostatnia wola. Wskazuje on, kto co komu zostawia na wypadek swojej śmierci. Zawiera się w nim więc spadkodawca zostawiający spadek (zawsze tylko jedna osoba) oraz spadkobiercy przejmujący spadek (może to być dowolna liczba osób).

 

A jeśli nie ma testamentu?

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu albo pozostaje on niejasny, po śmierci danej osoby korzysta się z zachowka. Zachowek to dziedziczenie ustawowe. Wskazuje on, komu po kim co przypada w udziale. Przeważnie osobami upoważnionymi do dziedziczenia są: współmałżonek, dzieci i wnuki, które według prawa mają największy stopień pokrewieństwa/spowinowacenia, a więc największe prawo do przejęcia majątku.

 

Testament pisemny holograficzny

Pierwszy rodzaj testamentu to testament pisemny holograficzny. Zostaje on sporządzony pisemnie przez spadkodawcę.

 

Testament pisemny alograficzny

Drugi rodzaje testamentu to testament pisemny alograficzny. Zostaje on sporządzony pisemnie przez jednego z dwóch świadków na podstawie słów spadkodawcy.

 

Testament pisemny notarialny

Trzeci rodzaj testamentu to testament pisemny notarialny. Zostaje on sporządzony pisemnie przez prawnika notariusza na życzenie spadkodawcy. Określa on najklarowniej, kto po kim dziedziczy. Ciężko uznać go za niejasny, bo posiada formę aktu notarialnego, a więc dokumentu prawnego.

 

Testament ustny

Powyższe rodzaje testamentów to testamenty pisemne, nazywane zwyczajnymi. Istnieją też testamenty nadzwyczajne, a jeden z nich to testament ustny. Zostaje on sporządzony przez wypowiedzenie swojej ostatniej woli w obecności dwóch świadków, po czym oni ją spisują lub potwierdzają jej prawdziwość przed sądem.

 

Pisemnie czy ustnie?

Testament lepiej sporządzić pisemnie. Taka forma pomaga w jego uprawomocnieniu. Aczkolwiek w sytuacjach granicznych lepiej sporządzić go ustnie niż wcale.

Źródło: http://notariusz-derkowska.pl