Sprzedajesz podróbki? Możesz zapłacić karę!

Sprzedajesz podróbki? Możesz zapłacić karę!

Podróbki znanych firm znajdują szerokie grono nabywców – są w końcu tańsze niż produkty oryginalne. Warto jednak wiedzieć, że sprzedaż tych pierwszych jest bezprawna i może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.

Podróbki są mniej lub bardziej podobne do produktów oryginalnych, niektórych nie sposób wręcz odróżnić od pierwowzoru. Na ogół jednak mają o wiele niższą jakość, nieświadomy konsument może więc nabrać przekonania, że produkty danej firmy nie spełniają oczekiwanych standardów. Nic dziwnego, że sprzedaż podróbek podlega karze. Jak wysoka jest to kara? To zależy od wielu okoliczności, o których mowa poniżej.

 

Ochrona znaku towarowego

Znak towarowy jest dobrem chronionym przez ustawę Prawo własności przemysłowej, która szczegółowo reguluje kwestie związane z nielegalnym jego wykorzystaniem. Ustawa ta powstała z myślą o przeciwdziałaniu nader powszechnemu zjawisku, jakim jest zalewanie rynku podróbkami znanych i prestiżowych firm. Obrót takimi towarami nie w każdym jednak przypadku tożsamy jest z przestępstwem. Do odpowiedzialności karnej pociągnięty może zostać zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna, ale tylko wtedy, gdy wie o tym, że puszcza w obieg podrabiane produkty.

 

Co jest przestępstwem, a co nie?

Przestępstwem jest jedynie sprzedaż podrobionego towaru, nie sama oferta. Jeśli więc sprzedawca proponuje potencjalnemu nabywcy zakup takiego produktu, nie dopuszcza się jeszcze łamania prawa. Dopiero z chwilą zawarcia transakcji popełnia przestępstwo. Karze podlega wyłącznie obrót tego typu towarem, do postawienia zarzutów potrzebna jest więc co najmniej jedna dokonana czynność prawna (jedna transakcja). Należy jednak z naciskiem podkreślić, że samo oferowanie zakupu może zostać potraktowane jako zachowanie zmierzające do popełnienia przestępstwa i może stanowić poważny dowód obciążający.

 

Kara za sprzedaż podróbek

Obrót podrabianymi towarami podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. W przypadku sprzedaży niewielkiej ilości produktów sprzedawca na ogół zostaje ukarany grzywną, natomiast świadoma działalność na szerszą skalę grozi nawet więzieniem. Bywały przypadki, że przedsiębiorcy czerpiący stały dochód ze świadomego obrotu podrobionym towarem dostawali nawet 5 lat.