Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Rowerzyści nie mają lekko – kiedy jadą ulicą, ściągają na siebie gniew kierowców; kiedy poruszają się chodnikiem – bywają odsyłani na jezdnię. Jak to jest z tym jeżdżeniem po chodniku?

Rower to mało wymagający środek transportu, o wiele tańszy od samochodu, zdrowszy i bezpieczniejszy dla środowiska naturalnego. Rowerzyści nie grzęzną w korkach, tracą kalorie i mogą przecisnąć się każdym przesmykiem w miejskiej dżungli. Wszystkie te względy przemawiają za wyborem roweru jako codziennego środka lokomocji. Czy jednak rowerzyści mają prawo poruszać się chodnikami? Co na ten temat mówią przepisy?

 

Kiedy rowerzysta może skorzystać z chodnika?

Rower nie stanowi raczej zbytniego niebezpieczeństwa dla pieszych, chyba że jest rozpędzony do 40 km/h. Większość wypadków spowodowanych przez rowerzystów na chodnikach wynika z braku uwagi i bezmyślności. Ale z tego punktu widzenia nie mniejsze niebezpieczeństwo stwarza pieszy zaabsorbowany telefonem czy użytkownik hulajnogi. Grunt to mieć oczy szeroko otwarte, jeśli już korzysta się z jakiegokolwiek środka lokomocji. Ale czy przepisy dopuszczają użytkowanie chodników przez rowerzystów?

Art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym klarownie reguluje tę kwestię: rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub rowerów i pieszych. Przy czym na drodze dla rowerów i pieszych to piesi mają pierwszeństwo. W miejscach, w których nie ma takich dróg, rowerzysta powinien skorzystać z pobocza lub jezdni. W niektórych jednak sytuacjach ma prawo poruszać się po chodniku. Prawo to przysługuje mu, jeśli:

  • nie ukończył jeszcze 10 lat (dzieci traktowani są jak piesi i mają obowiązek poruszania się po chodnikach),
  • opiekuje się rowerzystą, który nie ukończył 10 lat,
  • na drodze panują niesprzyjające warunki pogodowe,
  • chodnik ma 2 m szerokości (lub więcej), a w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej,
  • dozwolona prędkość na drodze przekracza 50km/h.

 

Inne regulacje

Mimo że na drogach dla rowerzystów i pieszych pierwszeństwo mają ci drudzy, to na ścieżkach rowerowych jest odwrotnie – piesi zobowiązani są do ustępowania pierwszeństwa cyklistom. Poza tym rowerzyści poruszający się po chodnikach zobowiązani są do zachowania odpowiedniej prędkości i niekorzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy.