Czy można zwrócić towar bez paragonu?

Czy można zwrócić towar bez paragonu?

Ile razy zdarzyło Ci się kupić coś, czego nie potrzebujesz? W takiej sytuacji najrozsądniej byłoby zwrócić towar. Nie każdy jednak kolekcjonuje paragony, stanowiące jakoby niezbędny warunek tej czynności. Ale czy paragon rzeczywiście jest potrzebny do zwrotu?

Zwrot towaru w określonym czasie od zakupu jest niezbywalnym prawem konsumenta. Oczywiście zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać dostarczony w nienaruszonym opakowaniu. Sklepy ze zrozumiałych względów starają się na wszelkie możliwe sposoby zapobiec takim zwrotom. Stąd na przykład warunek okazania paragonu przy zwrocie lub reklamacji. Ale czy z punktu widzenia przepisów paragon jest do tego niezbędny?

 

Zwrot bez paragonu

Jakże często na ladach sklepowych można zobaczyć plakietkę z napisem: „Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie po uprzednim okazaniu paragonu”. Czyli w razie utraty paragonu konsument zostaje de facto pozbawiony prawa do zwrotu lub reklamacji. Argumentem, na który często powołują się sprzedawcy, usprawiedliwiając to żądanie, jest brak innej możliwości udowodnienia zakupu w danym sklepie. Jak się jednak okazuje, żądanie to stoi w sprzeczności z przepisami kodeksu cywilnego, a także z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w których to dokumentach nie pojawia się ani jedna wzmianka o konieczności okazania paragonu w przypadku zwrotu towaru.

 

Co na to UOKiK?

Z uwagi na powszechność stosowania przez przedsiębiorców zacytowanej powyżej klauzuli sprawie tej przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznając, że żądanie okazania paragonu przy zwrocie towaru narusza interesy konsumentów. Wystarczającą podstawą do uwzględnienia reklamacji może być każdy inny dowód dokonania zakupu, na przykład wyciąg bankowy czy zeznanie świadka. Na mocy decyzji prezesa UOKiK z 2014 r. sprzedawcy zobowiązani są więc do zastąpienia wspomnianej klauzuli następującą formułą: „Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia”. Decyzję tę przypieczętował wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 czerwca 2016 roku: brak wydruku z kasy fiskalnej nie uprawnia przedsiębiorcy do odmowy przyjęcia zwrotu towaru.

 

Nasuwa się więc wniosek, że transakcji opiewających na duże kwoty najlepiej dokonywać przy użyciu karty płatniczej. Wtedy nawet po utracie paragonu można domagać się od sprzedawcy przyjęcia zwracanego towaru. Wystarczy okazać wyciąg z karty lub wydruk z terminala.