Czy możliwe jest odwołanie od mandatu z fotoradaru?

Czy możliwe jest odwołanie od mandatu z fotoradaru?

Zdecydowana większość polskich kierowców ma na swoim koncie rozmaite wykroczenia, jednak dominuje wśród nich przekraczanie prędkości. Nic więc dziwnego, że coraz częściej przychodzi nam płacić mandaty wystawiane na podstawie zdjęć z fotoradarów, których z roku na rok pojawia się na polskich drogach

Mandatem może ukarać kierowcę policja, funkcjonariusze straży miejskiej oraz inspekcja transportu drogowego. Na terenach leśnych takie same uprawnienia ma straż leśna, a na przygranicznych - straż graniczna. W przypadku mandatów wystawianych na podstawie zapisu z fotoradarów obowiązują takie same zasady, jak w przypadku pozostałych mandatów, udzielanych w innych okolicznościach i przez różne służby. Przede wszystkim mandat karny nakłada się na kierowcę za wykroczenie drogowe. Jeżeli zatem było ono ewidentne, nie możemy odwoływać się do sądu, ponieważ może on uchylić mandat jedynie wtedy, gdy nie zostało popełnione wykroczenie.

Jeżeli więc mamy wątpliwości dotyczące popełnienia wykroczenia drogowego lub wysokości kary, lepszym rozwiązaniem będzie nieprzyjmowanie mandatu i pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia sądowi - przyjęcie kary oznacza bowiem przyznanie się do winy. Wniosek o uchylenie mandatu możemy złożyć w sądzie w ciągu 7 dni od jego udzielenia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że sąd może nałożyć grzywnę wyższą niż pierwotna i dodatkowo obciążyć nas kosztami postępowania. Zdjęcie z fotoradaru stanowi dowód wykroczenia, jeśli są na nim widoczne numery rejestracyjne pojazdu, na fotografii znajduje się tylko jeden samochód, radar ma stosowną legalizację, a od momentu zrobienia zdjęcia nie upłynęło więcej niż 180 dni.