Rodzina

Najważniejsze świadczenia rodzinne

Najważniejsze świadczenia rodzinne

Mimo szeregu ważnych i potrzebnych inicjatyw rządowych w obszarze polityki prorodzinnej, takich jak np. roczny urlop rodzicielski, ustawa żłobkowa, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, większa ilość żłobków i przedszkoli, ulgi podatkowe dla dużych rodzin, wciąż jeszcze pozostaje wiele ob

Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Od kilku lat stopniowo, ale systematycznie pojawiają się nowe rozwiązania prawno-finansowe, mające na celu pomoc dla osób wychowujących dzieci. Tak zwana polityka prorodzinna prowadzona przez rząd zmierza do zwiększenia liczby urodzeń w związku z postępującym kryzysem demograficznym.