Rodzina

Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Zasady udzielania urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Od kilku lat stopniowo, ale systematycznie pojawiają się nowe rozwiązania prawno-finansowe, mające na celu pomoc dla osób wychowujących dzieci. Tak zwana polityka prorodzinna prowadzona przez rząd zmierza do zwiększenia liczby urodzeń w związku z postępującym kryzysem demograficznym.