Praca

Czy choroba może być powodem zwolnienia?

Czy choroba może być powodem zwolnienia?

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, jeśli ten ciężko zachoruje? Co na ten temat mówią przepisy?

Ważny dokument: świadectwo pracy. Czym jest i komu się należy?

Ważny dokument: świadectwo pracy. Czym jest i komu się należy?

Każdy, rezygnując z dotychczasowego etatu, musi pamiętać, że przysługuje mu prawo do ubiegania się o świadectwo pracy. Jest to dokument, który obowiązkowo wystawia pracodawca, bez względu na okoliczności rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Co po studiach prawniczych? Perspektywy zawodowe świeżo upieczonych prawników

Co po studiach prawniczych? Perspektywy zawodowe świeżo upieczonych prawników

W potocznej świadomości panuje przekonanie, że studia prawnicze gwarantują porządną, intratną i ciekawą pracę. Jest to wymagający kierunek kształcenia, któremu nie każdy jest w stanie podołać. Ale kiedy już się uda… No właśnie, czy perspektywy są aż tak kolorowe, jak nam się wszystkim wydaje?

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje relacje między pracownikiem, a pracodawcą zabezpieczając prawa i obowiązki obu stron w wielu aspektach. W tym przypadku zajmiemy się konkretnie odpowiedzialnością materialną pracownika.

Zasady zliczania czasu pracy

Zasady zliczania czasu pracy

Ustalanie czasu pracy i jego rozliczanie należy do kompetencji pracodawcy. Przy wykonywaniu tych obowiązków powinien on przede wszystkim korzystać z rozporządzeń ministerialnych oraz rozdziału 6 Kodeksu Pracy, w którym określono przede wszystkim normy dotyczące czasu pracy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy, a dokładnie jego artykuł 149. Nie znajdziemy jednak w nim konkretnych wymagań, te sprecyzowane są w przepisach wykonawczych, a konkretnie rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Kierowca zawodowy podróżuje na co dzień pojazdem samochodowym, wykonując swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Czy można w odniesieniu do takiego pracownika mówić o delegacji służbowej?