Konsument

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Popadłeś w kłopoty finansowe? Nie wiesz, jak pozbyć się długów? Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa poniżej, możesz ogłosić upadłość konsumencką.

Jak zachowywać się w sądzie?

Jak zachowywać się w sądzie?

Niemal każdy z nas w ciągu swojego życia ma przynajmniej raz do czynienia z sądem – przede wszystkim w trakcie różnych rozpraw spadkowych czy rodzinnych, rzadziej gospodarczych czy karnych. Gdy jesteśmy wezwani do sądu, musimy pojawić się na miejscu. Jak nie popełnić żadnego faux-pas?

Reklamacja a zgubiona gwarancja na towar - co zrobić?

Reklamacja a zgubiona gwarancja na towar - co zrobić?

Karta gwarancyjna dołączana do kupowanego produktu jest zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia w nim ukrytych usterek. Nie jest jednak jedynym dokumentem, uprawniającym do reklamacji.

Na czym polega odstąpienie od umowy?

Na czym polega odstąpienie od umowy?

Istnieją różne formy rozwiązywania umów, chociaż w codziennym języku terminy takie jak: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie używane się niekiedy zamiennie. Tymczasem prawo cywilne inaczej definiuje każdą z tych form, inne też towarzyszą temu okoliczności.

Czy umowa zawarta przez telefon jest bezpieczna?

Czy umowa zawarta przez telefon jest bezpieczna?

Zdecydowana większość umów zawierana jest w formie pisemnej, w przeciwnym razie byłyby nieważne z punktu widzenia prawa. Jednak od pewnego czasu coraz bardziej powszechne stają się umowy na odległość, w tym zawierane telefonicznie, których funkcjonowanie reguluje Ustawa o ochronie niektórych praw ko